درمان سرطان با ویروس «هرپس»

درمان سرطان با ویروس «هرپس» به گزارش فیوچریزم، در این مطالعه، دانشمندان ویروس هرپسی که اصلاح ژنتیک شده بود را با موفقیت در چند بیمار سرطانی استفاده کر..

6 مهر 1401 - ۱۷:۴۵ ادامه مطلب