تورم سالانه خانوارها به ٤٥,٥ درصد رسید

به گزارش مشرق، مرکز آمار ایران به عنوان متولی قانوی همه آمارهای کشور شاخص قیمت مصرف کننده در مهر ماه ١٤٠٢ بر اساس سال پایه (١٠٠ = ١٤٠٠) را منتشر کرد.

در مهر ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٠٦,٥ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٣ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مهر ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از مهر ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٣ واحد درصد کاهش یافته است.

تورم سالانه خانوارها به ٤٥,٥ درصد رسید

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مهر ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٠.٥ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٣.٣ درصد بوده است.

تورم سالانه خانوارها به ٤٥,٥ درصد رسید

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است.

تورم سالانه خانوارها به ٤٥,٥ درصد رسید

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مهر ماه ١٤٠٢

تورم سالانه خانوارها به ٤٥,٥ درصد رسید

نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه ١٤٠٢ برابر ٤٥,٥ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤.٦ درصد برای دهک اول، تا ٤٦.٥ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ١.٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٧ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم سالانه خانوارها به ٤٥,٥ درصد رسید

منبع: فارسمقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *